Disclaimer

Mesa Products International B.V. streeft ernaar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Mesa Products International B.V. echter niet, noch kan Mesa Products International B.V. hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Mesa Products International B.V. zijn verstrekt.

Mesa Products International B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Mesa Products International B.V. of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mesa Products International B.V.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
+31 314 33 28 16 – info@mesa-products.com

Mesa Products International B.V.
Havenstraat 57a
7005 AG Doetinchem

Laatste update: 01-03-2018